Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade med säte i Oskarshamn.

Pelargon Oscars ambitioner:

Anordna medlemsmöten och träffar

 

Delta i utställningar och mässor

 

Anordna resor och utflykter

 

Anordna "Pelargondagen" 2:a lördagen i augusti varje år

 

Ge ut medlemstidningen "Sticklingen" 2 gånger/år

Föreningen Pelargon Oscar är summan av medlemmarnas gemensamma kunskap, intresse och ansvar. Alla som är intresserade av pelargoner och som betalar medlemsavgiften är välkomna att bli medlemmar.

Charmay Adonis

Foto: A-L Klackenberg 

Oscaria

Foto Kerstin Kreutz-Sabel

Årsavgiften för 2017, 100 kr kan betalas till bankgiro

5409-6508