Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade med säte i Oskarshamn.

Ordförande

Kerstin Kreutz-Sabel

Fridhem Århult

572 91 OSKARSHAMN

0491-61006

070-22 90 397

Sekreterare

Marianne Lindahl

Rådjursstigen 16

572 32 OSKARSHAMN

0491-16231

Kassör/medlemsregistrerare

Rosie Raismaa

Forshult Toppehult

572 93 OSKARSHAMN

0491-61024

070-720 70 17

Ledamot

Btitt-Marie Bergqvist

Norra Vägen 109

572 37 OSKARSHAMN

0491-16987

Ledamot

Anna-Lisa Syrén

Möckhult 305

572 91 OSKARSHAMN

0491-65134

Suppelanter

 

Elisabet Holgersson

Herrgårdsvägen 3

572 37 OSKARSHAMN

0491-18373

 

Ann Hammar

Hagebovägen 21

572 61 OSKARSHAMN

0491-83457

Revisor

Siv Arbrink

Lindéngatan 9

572 37 OSKARSHAMN

0491-16508

För att kontakta styrelsen genom e-post använd följande e-postadress: