Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade med säte i Oskarshamn.

Årsavgiften för 2018, 100 kr kan betalas till bankgiro

5409-6508

Oscaria

Foto Kerstin Kreutz-Sabel

Pelargon Oscars ambitioner:

Anordna medlemsmöten och träffar

 

Delta i utställningar och mässor

 

Anordna resor och utflykter

 

Anordna "Pelargondagen" 2:a lördagen i augusti varje år

 

Ge ut medlemstidningen "Sticklingen" 2 gånger/år

Föreningen Pelargon Oscar är summan av medlemmarnas gemensamma kunskap, intresse och ansvar. Alla som är intresserade av pelargoner och som betalar medlemsavgiften är välkomna att bli medlemmar.

Charmay Adonis

Foto: A-L Klackenberg 

Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade och föreningens mål är att främja kännedom och kunskap om pelargoner att öka och sprida intresse för pelargoner att bereda möjlighet till gemenskap och  trevnad mellan pelargonintresserade.

Medlemsavgiften är 100 kr

För att bli medlem kan du sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro nr 5409-6508 eller betala kontant till vår kassör.

Blir du medlem nu så gäller det för hela 2015

Föreningen verkar genom att ge ut ett medlemsblad "Sticklingen" 2 ggr/år, ordna föredrag, studiebesök och studieresor mm.

Princess Alexandra

Foto Kerstin Kretuz-Sabel