Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade med säte i Oskarshamn.

Pelargon Oscars ambitioner:

Anordna medlemsmöten och träffar

 

Delta i utställningar och mässor

 

Anordna resor och utflykter

 

Anordna "Pelargondagen" 2:a lördagen i augusti varje år

 

Ge ut medlemstidningen "Sticklingen" 2 gånger/år

Föreningen Pelargon Oscar är summan av medlemmarnas gemensamma kunskap, intresse och ansvar. Alla som är intresserade av pelargoner och som betalar medlemsavgiften är välkomna att bli medlemmar.

Årsavgiften för 2016, 100 kr kan betalas till bankgiro

5409-6508

Charmay Adonis

Foto: A-L Klackenberg 

Oscaria

Foto Kerstin Kreutz-Sabel