Under resan besökte sällskapet även Horsabäcks perenner i Våxtorp. Nedan en fröjd för fjärilarna, "Rosenflockel".